lørdag 18. april 2015

Fagerheimen på facebook

Fagerheimen TK når nye høyder på Facebook med like nr. 100!

Denne siden fungerer som supplement i kommunikasjon til og med medlemmer og fanskare. 

Denne bloggen er hovedkilde til informasjon fra styret i tillegg til utsendelser på fellesmail.