torsdag 10. mars 2011

Sesongen 2011

Velkommen til årsmøte i FTK 2011

Dato: mandag 4. april

Tid: Kl. 19.30

Sted: Shamrock cafe i Fagerheimgaten

Årsberetning, regnskap2010 og budsjett2011 blir lagt fram på møtet. Ellers vil aktuelle saker og valg stå sentralt.

Frist innkomne forslag: 21. mars.

Vennlig hilsen

Styret