Bli medlem

Vi må dessverre avvente muligheten for å ta opp nye medlemmer til vi har fått avklart hvor mange av fjorårets medlemmer som er med oss videre.

Du kan imidlertid sette deg på venteliste her, så tar vi kontakt nå vi vet mer:

Venteliste

----------------------------------------------------------------------------------

Følg stegene 1-3 nedenfor for å aktivere din bruker i bookingsystemet (FTK)
OBS dette gjelder kun dersom du er medlem.


1) Registrèr deg
Dersom du ikke har en brukerkonto til bookingsystemet for banene må du opprette dette.
Dette gjøres her: http://booking.fagerheimen.tk/bruker_ny.asp
Ved å registrere deg samtykker du til at FTK innhenter og oppbevarer dine kontaktopplysninger, samt fødselsdato av hensyn til rapportering til NIF. På slutten av hvert år blir brukere som ikke har vært aktive i inneværende år slettet. Se denne siden for fullstendig personvernerklæring.
Har du bruker fra før behøver du ikke registrere på nytt.
Bookingfunksjonen aktiveres i steg 3 nedenfor (og dette gjelder hvert år). 
       

2) Lær banereglene

Her finner du viktig informasjon om vedlikehold av grusbanene. Alle medlemmer skal utføre dette før/etter spill.

3) Hent nøkkel til baner og klubbhus
Medlemskapet aktiveres manuelt av et styremedlem når du henter nøkkelen ved klubbhuset.
Dette deles ut etter åpning av banene - Se her for info om utdeling av nøkkel.
Fra 2020 fikk vi nytt digitalt låssystem. Nøkler som deles ut fra 2020 vil kunne gjenbrukes årene som kommer. Tapt nøkkel erstattes mot gebyr.
Nøkkel deles ut mot fremvisning av betalt medlemskap og registrert bruker i bookingsystemet (se pkt. 2).

4) Nå kan du fritt spille tennis!
Vær obs på at kurs, sosial tirsdagstennis for alle, samt lagkamper og klubbmesterskap gjør beslag på noe banetid gjennom sesongen.

5) Bli med i facebook-gruppen
Klikk her for å bli med.

Satsene for 2022 er som følger:

Medlemskap                Uten nøkkelavgift*           
Senior                            2000.-
Student*                        1250.-
Junior (<19 år)              1250.-
Pensjonist                      1250.-
Passiv** 

*Engangsavgift nøkkel kr 375.- (nøkkelavgift refunderes ikke) 

I medlemskapet inngår avgift til Norges Tennisforbund kr. 130.-


*  Studenter viser studentbevis og semesterkort ved henting av nøkkel.

** Passive medlemmer støtter klubben uten å spille. Ingen avgift inkludert.