Bli medlem

SATSENE FOR 2022 FASTSETTES I MARS 2022.

VI GJØR OPPMERKSOM PÅ AT MAN KUN ER MEDLEM FOR ETT ÅR AV GANGEN. MEDLEMSKAP I ÅR BETYR IKKE AUTOMATISK MEDLEMSKAP NESTE ÅR.  

----------------------------------------------------------------------------------


Følg stegene 1-4 nedenfor for å bli medlem i Fagerheimen Tennisklubb (FTK)

1) Registrèr deg som medlem
Nye medlemmer må opprette en brukerkonto til bookingsystemet for banene.
Dette gjøres her: http://booking.fagerheimen.tk/bruker_ny.asp
Ved å melde deg inn samtykker du til at FTK innhenter og oppbevarer dine kontaktopplysninger, samt fødselsdato av hensyn til rapportering til NIF. På slutten av hvert år blir brukere som ikke har vært aktive i inneværende år slettet. 
Eksisterende medlemmer bruker samme konto neste år, og må ikke registrere på nytt.
Bookingfunksjonen aktiveres i steg 4 nedenfor (og dette gjelder hvert år, også for medlemmer fra tidligere år).

2) Betal medlemskap 2021 og nøkkelavgift (hvis du ikke har nøkkel fra før). 

Satsene er som følger:

Medlemskap                Uten nøkkelavgift            Med nøkkelavgift
Senior
Student*
Junior (<19 år)
Pensjonist
Passiv**        

Alle som spiller på grusbanene skal være medlem.

I medlemskapet inngår avgift til Norges Tennisforbund kr. 130.-
Kontonummer for betaling av medlemskap: 
Mottaker adresse: Fagerheimen Tennisklubb v/kasserer Carita Teien
Merk betaling: Medlemskapets navn + medlemmets navn

3) Lær banereglene
Her finner du viktig informasjon om vedlikehold av grusbanene. Alle medlemmer skal utføre dette før/etter spill.

4) Hent nøkkel til baner og klubbhus
Medlemskapet aktiveres manuelt av et styremedlem når du henter nøkkelen ved klubbhuset.
Dette deles ut etter åpning av banene - Se her for info om utdeling av nøkkel.
Fra 2020 fikk vi nytt digitalt låssystem. Nøkler som deles ut fra 2020 vil kunne gjenbrukes årene som kommer. Tapt nøkkel erstattes mot gebyr.
Nøkkel deles ut mot fremvisning av betalt medlemskap og registrert bruker i bookingsystemet (se pkt. 2).

5) Nå kan du fritt spille tennis!
Vær obs på at kurs, sosial tirsdagstennis for alle, samt lagkamper og klubbmesterskap gjør beslag på noe banetid gjennom sesongen.

6) Bli med i facebook-gruppen
Klikk her for å bli med.

*  Studenter viser studentbevis og semesterkort ved henting av nøkkel.

** Passive medlemmer støtter klubben uten å spille. Ingen avgift inkludert.