Regler for banebruk


 • Alle som spiller på grusbanene skal inneha medlemskap
 • Vann banen ved behov før og under spill.
 • Børst banen før neste spiller skal overta banen.
 • Siste spillere for kvelden skal legg banen i bløt (vannes rikelig). Er du usikker på om det kommer noen etter deg, lar du være.
 • Rydd og kast søppel.
 • Meld fra om feil eller mistenkelige/ ulovlige forhold til styret.
 • Lufting av hunder er forbudt på banene.
 • Sykling inne på banene er forbudt.  Grusbanene skal ikke spilles på hvis:

  - du har feil sko
  • Bruk tennissko!
  • Joggesko, fotballsko, myke såler o.l. er bannlyst på grusbanene. Disse er myke og fordeler ikke kroppstrykket godt nok og har lettere for å rive opp linjer.
  Løsning: Kjøp tenniskko som er påbudt. De har hard, flat såle som fordeler trykket jevnt. Disse skåner deg også mot skader som overstråkking.

  - banene for tørre
  • Grusbaner trenger vann for å holde på grusen!
  • Grusstøv skal ikke virvle opp mens du spiller. 
  • Tørr grus får en lys/grålig rødfarge.
  • Dette gjør at grusen blåser bort og fordeles ujevnt.
  Løsning:
  • Vann hele grusdekket med vannslangen som beskrevet. 
  • Spesielt viktig å vanne rundt og bak grunnlinjen hvor vi tråkker mest. Det er vannet som binder grusen.
  • Banen får en dyp, mettet rød farge etter vanning. Dette er "riktig" farge for en grusbane.
  • Ved tørt vær skal det også vannes midt i timen ved behov også. Det er i tillegg mer behagelig og tryggere å spille på en vannet bane. Blåser støv opp, er banen for tørr!

  - banene er for våte

  • Du skal ikke kunne presse fingeren ned i øverste lag av dekket som på bildene under.

  • Det graves dype hull i grusen hvis du spiller.
  • Grusen flyttes og banen blir ujevn over tid.
  Løsning:
  • Vent til banen er tørr nok! Medlemmer har fortrinnsrett  på kunstgressbanen.

  Vanning av bane med vannslange
  Mer info kommer.

  GENERELL INFORMASJON

  Fagerheimen TK drifter banene på vegne av Oslo kommune som eier anlegget. Som gjenytelse får klubben bruke anlegget vederlagsfritt. Styret har de siste ti årene drevet i beskjedent overskudd, og har opparbeidet en liten buffer. Inntekt fra medlemmene går i hovedsak tilbake i benedekke og anlegg.


  Styret forventer hjelp fra alle medlemmer til vedlikehold hver gang det spilles. Jo mer det spilles, jo mer blir det vannet og børstet.

  Dette danner hovedgrunnlaget for vedlikeholdet av banedekket (foruten klargjøring fra eksternt firma på våren, da det ikke er økonomi til å ansette banemester.


   Økt aktivitet og riktig bruk av banene er derfor sterkt oppfordret.
  Eventuelle mangler/feil på anlegget eller spørsmål om vedlikehold rettes til styret på epost ftk.oslo@gmail.com.