Æresmedlemskap

Fagerheimen tennisklubb har anledning til å tildele æresmedlemskap til medlemmer som virkelig utmerker seg i sin innsats til klubben. Dette er en høythengende tittel. 

Under finner du mottaker av æresmedlemskap og begrunnelse:

Knut Bjørheim

Knut har vært engasjert i klubben i en årrekke. Han la ned en betydelig innsats i dugnadsarbeid, flere av dem solo. Han fikk byttet ut grovgrus med en finere variant og lagt ned faste linjer på banene. Det var Knut som i sin tid fikk ordnet nøkkelkortsystem, med utdeling. Knut var ansvarlig for oppstart av begge herrelagene, startet opp åpen dag om våren (inkl. pressedekning), organiserte klubbturer til nær og fjern i flere år og pustet liv i rankingen. Knut satt i styret i en årrekke, har vært leder og fungerte som vaktmester. Han arrangerte to nasjonale turneringer med flere deltakere fra topp 20 i Norge. I en periode med medlemsnedgang fikk han (sammen med Zoran) laget skilt, og gjennom reklamering og gode baner fikk de doblet medlemsmassen. En periode brukte han mye tid på å utforske muligheten for blant annet en boble. I tillegg har han vært lagkaptein.

Nils Røhne 

Nils var styremedlem og styreleder i klubben gjennom i til sammen rundt tjue år. Han bidro vesentlig med sin tid og innsats for å gjøre klubben til et godt sted å være, igangsatte en rekke sosiale aktiviteter og holde anlegget vedlike. Nils bidro til at Fagerheimen åpnet opp for mer aktivitet for barn og unge, og og med midler fra Gjensidig Stiftelsen sørget for at at klubbhuset ble totalrenovert. Han har egenhendig laget bookingsystemet som klubben bruker den dag i dag. 

Unni Wilhelmsen 

Unni har vært medlem av Fagerheimen siden 1984. Hun har vært styreleder gjennom en årrekke, første gang da hun var 19 år, og leder for damelaget store deler av 90-tallet ut på 20-tallet. Hun har brukt vesentlig av egentid på 80- og 90- tallet til å drive med vedlikehold av anlegget, ofte alene. Takket være Unnis egeninnsats ble klubben tildelt 250.000 kroner til nye gjerder. Da det var innbrudd i klubbhuset og alt inventar ble ødelagt, sørget Unni for at vi fikk nytt.

Carsten Sørlie 

Carsten var leder for klubben gjennom en årrekke og bidro til å igangsette en rekke nye sosial tiltak. Han var også leder i tiden da Oslo kommune rehabiliterte banene, og måtte legge i en betydelig innsats i å være tilstede på banene for å møtte anleggsarbeidere, ofte på dagtid i egen arbeidstid. Carsten har brukt vesentlig av sin egen tid til løpende vedlikehold av banene, ofte spontant og alene, og har også gjort en vesentlig innsats for å sikre et åpent og inkluderende miljø. 


Vi kan for øvrig opplyse om at styremedlemmer i Fagerheimen tennisklubb ikke mottar honorar for sitt verv og arbeidet gjøres på frivillig basis.