mandag 14. juli 2014

Banestatus og vedlikehold

Bak grunnlinjen på bane 3 var det i ettermiddag veldig mykt/vått og derfor ikke spillbart. 

Vi la på en sekk grus og jevnet ut og la børstene over dette stedet på banen. Det ser fint ut, men er nå veldig mykt under. Sjekk derfor om det er hardt nok under ved neste spilling her. Du skal ikke kunne trykke fingeren ned gjennom grusen.

Styret er kjent med at det er alt for lite grus i banedekket på bane 3 (og delvis 2). Bane 3 blir derfor veldig fort tørr, og samtidig blir den fort bløt ved normal vanning.

Alle medlemmer:

1)  Er grusen grålig er det for tørt. Vann til dyp rød farge. Litt vann kan være nok. Vann heller flere ganger i løpet av timen om nødvendig.

2) Unngå å skru opp slangeventilene til max trykk. Det tåler ikke slangene, og de sprekker eller koblingene ryker. Føl dere fram til en mellomting på trykket.

Og for all del; grusbaner elsker fukt/vann! :)

Styret vil evaluere banestatusen og se på eventuelle tiltak tidlig i august. 

Vi håper i denne sammenheng på at  flere medlemmer med tiden ser verdien av å hjelpe til for fellesskapet ved annonserte dugnader -for å holde banene åpne for spill i årene framover. Jo flere medlemmer som lærer litt ekstra om grusbanene jo bedre.

Styret