torsdag 23. juni 2011

Nøkkelkort

Betalt kontingenten, men ikke fått nøkkelkort?

Send kopi av kvittering til Tennisknut, så får du nøkkelkort etter nærmere avtale.

Husk også å opprette bruker for å kunne reservere bane.