lørdag 24. april 2010

Alle brukerkonti i bookingsystemet er deaktivert

Pga. misbruk er alle brukerkonti i bookingsystemet deaktivert.

Reaktivering vil skje i forbindelse med utdeling av nye nøkkelkort. Vi vil komme tilbake med datoer for dette i løpet av førstkommende uke.

Husk å ta med kvittering på betalt medlemskontigent!