Hent nøkkel

Medlemskapet aktiveres når du henter nøkkel på anlegget. Dette må gjøres på starten av hver sesong, uavhengig om du har vært medlem fra før. At medlemskapet aktiveres vil si at du får tilgang til bookingsystemet.

Før du henter nøkkel:

  • Har du betalt medlemskap? Ta med kvittering for betalt medlemsskap. Nettbank på mobil er ok. Uten dette vil du ikke bli aktivert som medlem.
  • Har du registrert bruker i booking-systemet?
  • Husk å ta med evt. studentkort + semesterkort (ikke aktuelt i 2020).
  • Nøkkelen du får utlevert vil kunne gjenbrukes så ikke mist denne. Trenger du ny nøkkel medfører det en ekstra utgift.
NB! NØKLER DELES UT ONSDAG KL 18 og LØRDAG KL 12 (OBS Lørdag 22.8 kl. 10). UTDELINGEN VARER I CA 15-20 MINUTTER AVHENGIG AV ANTALL OPPMØTTE.

NB! Alle som spiller på grusbanene skal være medlem -og bruke tennissko grunnet krevende vedlikehold.

Hvis du lurer på noe kan spørsmål rettes til styret med kontaktskjema til høyre.Se ellers "Bli medlem" for nødvendig informasjon.