Hent nøkkel


Medlemskapet aktiveres når du henter n
økkel på anlegget. Dette må gjøres på starten av hver sesong, uavhengig om du har vært medlem fra før. At medlemskapet aktiveres vil si at du får tilgang til bookingsystemet.


Før du henter nøkkel:

  • Har du betalt medlemskap? Ta med kvittering for betalt medlemsskap. Nettbank på mobil er ok. Uten dette vil du ikke bli aktivert som medlem.
  • Har du registrert bruker i booking-systemet?
  • Husk å ta med evt. studentkort + semesterkort.
  • Nøkkelen du får utlevert vil kunne gjenbrukes så ikke mist denne. Trenger du ny nøkkel medfører det en ekstra utgift.

Aktivering av nøkkel for ny sesong

Alle medlemmer som har nøkkel fra forrige sesong, kan gå direkte til klubbhuset og bruke leseren som er montert på utsiden ved siden av inngangen. Velykket aktivering indikeres med grønt lys.


Vi har ikke lenger faste tider for utdeling av nøkkel - ta kontakt med styre for å avtale tidspunkt.

NB! Alle som spiller på grusbanene skal være medlem -og bruke tennissko grunnet krevende vedlikehold.

Hvis du lurer på noe kan spørsmål rettes til styret med kontaktskjema til høyre.Se ellers "Bli medlem" for nødvendig informasjon.