Bane 4 - åpen for allmenheten

Bane 4 er en offentlig bane som er åpen for alle.  Reglene for bruk av banen står på skilt på banen.

Alle skal bruke tennissko og banen skal kostes etter bruk.

Det er ikke mulig å booke denne banen. Her må man møte opp, og evt. vente. 

Vær oppmerksom på at banen kan reserveres av klubben til kamper eller kurs.