søndag 31. juli 2022

Påmelding til klubbmesterskap

Klubbmesterskapet i Fagerheimen Tennisklubb vil bli arrangert i uke 34 og 35 (22.08-04.09).Det er mulig å melde seg opp i følgende klasser:

 • Herrer single
 • Herrer double
 • Kvinner single
 • Kvinner double
 • Mixed double
 • Herrer veteran
Vi seeder og gir walkover i de første rundene til de beste, så innledende runder vil hovedsakelig spilles av de som ikke spiller aktivt på et av lagene. Så det er bare å bli med, uansett nivå. Dette skal være gøy og ikke beinseriøst :)

Send en melding til ftk.oslo@gmail.com for påmelding og legg til eventuell double-partner. Dere kan også gi beskjed hvis dere trenger en partner.

Og viktigst: Som i fjor arrangerer vi på finaledagen grillfest med bordtennisturnering i klubbhuset  lørdagen 03.09 kl 18.

Siste frist for påmelding er mandag 15. august.

Håper så mange som mulig blir med!

lørdag 25. juni 2022

Velkommen til tirsdagstennis!

Tirsdagstennis er i gang igjen. Det er ingen fastsatte rammer, og hvorvidt man spiller single, dubs eller andre spill vil variere ut i fra hvor mange som møter opp. Dette er en fin måte å bli kjent med andre medlemmer i klubben på. Tilbudet er åpent for alle medlemmer, uavhengig av ferdighetsnivå. 

Tid: Tirsdager fra kl. 18.00-20.00 

mandag 9. mai 2022

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Fagerheimen tennisklubb 2022


Kjære medlemmer, vi innkaller med dette til ekstraordinært årsmøte i Fagerheimen tennisklubb.

Sak som skal behandles: Valg av ny styreleder

Valgkomitéen har foreslått Nils Røhne som ny styreleder

Årsmøtet avholdes tirsdag den 24. mai 2022 kl. 18.00 i klubbhuset i Fagerheimsgata 19.

Sakspapirer blir sent ut via SPOND senere. 

Vennlig hilsen

Styret 

lørdag 9. april 2022

Kjære medlemmer. Våren lar dessverre vente på seg. 

På grunn av nattefrost må vi utsette dugnad og åpning av tennisbanene til over påske. 

Ny dato for dugnad blir 23. april 2022.

Sees da!


mandag 14. mars 2022

Informasjon om innmelding

Kjære alle medlemmer,

Vi mottar mange henvendelser angående innmelding om dagen. Vi hadde igangsatt en prosess for å slippe til fjorårets medlemmer, og hadde sendt dere en lenke til nytt medlemsregister. Denne lenken var forbeholdt fjorårets medlemmer, men det viste seg etter kort tid at lenken kom på avveie og vi måtte derfor stenge løsningen.

Vi jobber derfor nå med å finne en ny løsning som ivaretar fjorårets medlemmer som ikke ennå har rukket å melde seg inn. Vi gjør vårt ytterste for at alle fjorårets medlemmer skal få plass. Det kommer en e-post snart med ny løsning. 

Til dere andre som ønsker å bli medlem: Sett dere på venteliste

Mvh styret


torsdag 10. mars 2022

Oppklaring av påstander knyttet til styrets arbeid

Kjære medlem av Fagerheimen Tennisklubb

I forbindelse med kommende årsmøte har vi blitt gjort oppmerksom på at det har blitt spredd ubalanserte og til tider direkte uriktig informasjon vedrørende forhold i styret til Fagerheimen Tennisklubb. Dette er svært alvorlig anklager og vi føler det derfor er nødvendig å kommentere noen av disse påstandene som har sirkulert.

Påstander knyttet til styrets involvering i anbud/ rehabilitering av banene for et par år siden
Vi har fått kjennskap til at det går rykter om at det tidligere styret i Fagerheimen Tennisklubb har hatt en påvirkning på anbudsprosessen i forbindelse med oppgraderingen av tennisanlegget. Dette stemmer ikke. Grunnet alvoret i denne påstanden har vi valgt å innhente korrespondanse fra Oslo kommune som bekrefter at styret ikke var involvert i anbudsprosessen (og dette er sendt alle medlemmer på epost). Hvis dere ønsker mer informasjon om denne saken kan dere be om innsyn i dokumentet «Svar på henvendelse vedrørende rehabilitering av tennisbanene på Voldsløkka og Fagerheimen», 19/02179-49.

Påstander om kameraderi og utdeling av æresmedlemskap
Det hevdes videre at styret har gitt æresmedlemskap til venner og bekjente. Dette stemmer selvfølgelig ikke. I Fagerheimen sin historie er det til nå delt ut fire æresmedlemskap, dette er gitt til medlemmer som har lagt en betydelig innsats i klubben og dens utvikling (info og begrunnelse er lagt ut på nettsiden). Alle er langvarige medlemmer som har vært med på å utvikle klubben til det den er i dag. Disse har alle lagt ned utallige dugnadstimer, stilt opp på dag- og kveldstid, og tatt tid vekk fra eget arbeid. Vi mener disse menneskene har gjort seg fortjent, og vi tar heller ikke lett på utdeling av æresmedlemskap! Styremedlemmer i Fagerheimen TK mottar ikke honorar til tross for at vervet medfører en betydelig innsats gjennom året. 

Fagerheimen tennisklubb er bygget på sunne verdier av fellesskap, dugnadsånd og inkludering siden 1927 og vi i styret etterstreber hele tiden å leve opp til disse verdiene. Vi legger ned utallige timer med egeninnsats fordi vi syns det er gøy å skape noe sosialt og jobbe for mer tennisglede i nærområdet. Vi synes det er trist om folk tror vi har andre intensjoner med vårt arbeid enn dette.

Vi ber deg være kritiske til hva du hører. Har du spørsmål til noe av det som spres, ta kontakt med oss i styret, vi gir gjerne utfyllende informasjon.

Mvh
Styret

lørdag 5. mars 2022

Sakspapirer til årsmøte 12. mars

Kjære medlem!

Her kommer sakspapirene til årsmøte 12. mars. Årsmøte begynner kl. 12 og avholdes i/ved klubbhuset. 

Her finner du aktuelle dokumenter:

 • Sakslisten for årsmøte
 • Sak 5 Forretningsorden
 • Sak 9a og Sak 12 Signert årsregnskap 2021 og Budsjett 2022
 • Sak 9b Revisors beretning
 • Sak 10a Forslag til nye vedtekter
 • Sak 10 a Mistillitsforslag fra Slobodan Rakanovic og styrets begrunnelse for avvisning
 • Sak 13 Valgkomiteens innstilling

Det blir servering av kaffe og boller. Vi gleder oss til å se dere neste uke.

Mvh

Styret


fredag 25. februar 2022

Nytt medlemsregister

Kjære tennisentusiast!

Årets utesesong nærmer seg og vi vet mange gleder seg til å spille! 

Vi jobber for øyeblikk med overgang til nytt medlemsregister. For dere som har vært med oss fra tidligere vil det derfor bli ny form for innbetaling. Vi har ikke alle detaljene på plass, men vil oppdatere informasjon her fortløpende. 

Kontingentsatsene fastsettes på årsmøte 12. mars. 

Vi regner med å ha dugnad 26. mars (om været tillater det vil vi fremskynde det en uke), og deretter åpning av banene. 

mandag 14. februar 2022

Innkalling til årsmøte - 12. mars

Klubben kaller med dette inn til årsmøte 12. mars kl. 12.00.

I henhold til vedtektene skal følgende saker behandles:

1) Årsmelding
2) Regnskap i revidert stand
3) Innkomne forslag
4) Fastsettelse av kontingent
5) Budsjett
6) Valg 

Årsmøte avholdes i klubbens lokaler.

Årsmelding og regnskap blir å finne her senest en uke før møtet.
Saker som ønskes behandlet på årsmøte må sendes til styret senest to uker før møtet.

Mvh,
styret