mandag 14. februar 2022

Innkalling til årsmøte - 12. mars

Klubben kaller med dette inn til årsmøte 12. mars kl. 12.00.

I henhold til vedtektene skal følgende saker behandles:

1) Årsmelding
2) Regnskap i revidert stand
3) Innkomne forslag
4) Fastsettelse av kontingent
5) Budsjett
6) Valg 

Årsmøte avholdes i klubbens lokaler.

Årsmelding og regnskap blir å finne her senest en uke før møtet.
Saker som ønskes behandlet på årsmøte må sendes til styret senest to uker før møtet.

Mvh,
styret