onsdag 14. mars 2012

Sesongen 2012: Årsmøte den 30. mars

Velkommen til årsmøte i FTK 2012

Dato: Fredag 30. mars
Tid: Kl. 17.00
Sted: Sagene Lunsjbar

Årsberetning, regnskap2011, balanse pr. 31.12.2011 og budsjett2012 blir lagt fram på møtet. Ellers vil aktuelle saker og valg stå sentralt.

Frist innkomne forslag: 23. mars.

Vennlig hilsen
Styret