lørdag 8. februar 2014

Bli med på årsmøtet - Tirsdag 11. feb.


Hei nåværende og tilkommende medlemmer:

Styret ser gjerne at flere engasjerer seg og melder interesse for å hjelpe til med det man måtte inneha av tid og kunnskap for drift og utvikling av klubben videre.

Forholdet til Oslo kommune -som eier anlegget, og Tennisforbundet er de siste par årene igjen opparbeidet til et godt nivå. Styret vil sende ut informasjon om arbeid som er gjort i kulissene nærmere sesongstart.

Et par nye spillere har alt meldt interesse for viktige og støttende funksjoner -som økonomisk søknadsarbeid og anleggskunnskap. Det syns vi er stas!

Andre områder det kan tenkes å være behov for hjelp er sosialt arbeid, tilstelninger, turnering, dugnader, divisjonsspill, info og drift. Fortell oss gjerene hva du kan tenke deg å bidra med utover å være glad i å spille tennis. Jo flere som hjelper til, jo bedre blir anlegget over tid, og alle får spilt tennis til en veldig rimelig pris.

"Hvis du vil hjelpe oss å gjøre Fagerheimen TK til en hyggelig og mer tilgjengelig klubb i nærområdet, eller bare er nysgjerrig på hva som skjer, er det bare å stille på årsmøtet, eller sende en melding til styret."

Årsmøtet 2014:

NÅR: Tirsdag 11. februar 2014, kl. 19-21
HVOR: Café Yamit i Dælenenggata 16 A

SAKSLISTE:
- Styrets årsberetning: årsregnskap 2013 og budsjett 2014
- Valg (styreleder, styremedlem, kasserer, varamedlemmer, revisorer)
- Kontingenten (gikk noe opp i fjor)
- Oppgradering av klubbhus og baner (femårsplan, nye behov, nye løsninger)
- Sosiale arrangementer (tennistur, åpen dag, grilling)
- Klubbmesterskapet 2014 (opplegg, tidspunkt, ansvarsfordeling)
- Innkomne forslag (gjerne noen som genererer inntekt)
- Eventuelt

OBS:
Alle forslag til årsmøtet mottas med takk, fristen er søndag 9. februar
Send forslagene dine til sekr. Olav Grøttum: olavrg@yahoo.com

Velkommen til årsmøte og hyggelig tennisprat!
Hilsen Styret