lørdag 1. juni 2024

Velkommen til tirsdagstennis!

Tirsdagstennis er i gang igjen. Det er ingen fastsatte rammer, og hvorvidt det spilles single, double eller andre spill vil variere ut i fra hvor mange som møter opp. Dette er en fin måte å bli kjent med andre medlemmer i klubben på. Tilbudet er åpent for alle medlemmer, uavhengig av ferdighetsnivå. 

Tid: Tirsdag 11., 18. og 25. juni klokken 17-18. (Utvides til 2 timer hvis populært)

Det er bare å møte opp, ingen påmelding trengs:)