lørdag 5. mars 2022

Sakspapirer til årsmøte 12. mars

Kjære medlem!

Her kommer sakspapirene til årsmøte 12. mars. Årsmøte begynner kl. 12 og avholdes i/ved klubbhuset. 

Her finner du aktuelle dokumenter:

  • Sakslisten for årsmøte
  • Sak 5 Forretningsorden
  • Sak 9a og Sak 12 Signert årsregnskap 2021 og Budsjett 2022
  • Sak 9b Revisors beretning
  • Sak 10a Forslag til nye vedtekter
  • Sak 10 a Mistillitsforslag fra Slobodan Rakanovic og styrets begrunnelse for avvisning
  • Sak 13 Valgkomiteens innstilling

Det blir servering av kaffe og boller. Vi gleder oss til å se dere neste uke.

Mvh

Styret