tirsdag 21. april 2015

Innføring av nøkkelkortavgift fra sesongen 2015

Pga. kraftig økning i pris har styret vedtatt å innføre nøkkelkortavgift på alle nye nøkkelkort som utleveres fra og med i dag.

Denne avgiften på kr.100,- er nå lagt inn i prisene for medlemsskap, som er uendret fra 2014.

Prisene er oppdatert under siden "Bli medlem".

Vi minner om at nøkkelkort er personlige, og skal derav ikke overlates andre. Stikkprøver på betalt medlemsskap kan utføres uanmeldt på banene av styret.

Ved tap av nøkkelkort må nøkkelkortavgift betales, og kvittering for denne vises frem før nytt kort evt. kan gis ut.

Ved misbruk av kort eller medlemsskap kan medlemsskap fryses ut av bookingsystemet.

Har du allerede betalt medlemskap for 2015, uten kjennskap til vedtaket, betales nøkkelkortavgiften på kr. 100,- separat.