lørdag 11. april 2015

Bra dugnadsinnsats lørdag og søndag!

10 glade medlemmer møtte opp og gjorde en uvurderlig innsats for å få banene klare til vårpreparering. Vi samlet sammen alt løv og lempet dette i container. Dette tok oss 4-5 timer.

I morgen, søndag er planen lettere luking og annet forefallende renhold på anlegget.
Vi håper på godt oppmøte også da. Været blir ihvertfall bra;
Vi er veldig tidlig ute med å få banene klare til preparering!


All hjelp vi kan få er helt super. I da bidro også fire potensielle medlemmer med å rydde på bane 4 etter at de hadde spilt der. Stor takk til de også!