fredag 12. april 2024

Velkommen til årets første dugnad søndag 21. april kl. 13

Ses vi på banene? Vi legger ny grus, setter opp nett og gjør banene klar til spill! Det vil bli servert noen forfriskninger underveis.

Dette skal gjøres:
- Rake og luke på og ved banene
- Banke linjer
- Fordele og legge på grus på bane 2, 3 og 4
- Montere opp nett, vannslanger, benker og dommertårn
- Feste vindseil
- Beskjæring rundt banene ved behov
 
Vel møtt!