søndag 5. mai 2019

Hei tennisvenner! I år åpnet vi før vår flotte trær blomstret og dermed har vi fått mye avfall på banene. Det gjelder særlig bane 2 og 3. Til dere som skal spille:
Bruk kosten i 5 minutter på å flytte avfallet ut av banen så skal vi i styret ta det derifra.
Takk for hjelpen!