mandag 6. oktober 2014

Send inn ditt KM-resultat til ranking

Under årets KM ble dessverre ikke enkeltresultater ført opp i noe tablå. Derfor er ikke rankingen blitt redigert.

Enten du vant eller tapte mot noen på rankingen i løpet av KM kan ditt navn føres inn på listen hvis du ønsker det. 

Vi ber nå alle som ønsker seg inn på rankingen, og de som skal rykke oppover om å sende inn sine resultat (=hvem du skal passere på listen). Bruk meldingsskjema i margen.

Styret beklager det inntrufne.