søndag 19. oktober 2014

Banene er nå stengt

Takk til alle 9 som møtte til årets høstdugnad. To timers innsats fra medlemmene betyr mye for vedlikeholdet. Alle banene har fått noe påfyll med bindingsgrus.

Vi er i år oppunder 200 medlemmer totalt. Det er en gledelig utvikling som skyldes gode baner og betydelig innsats fra noen få de siste tre årene. Vi håper at flere medlemmer møter på dugnadene i framtida for å bidra til bedret miljø og gode baner. Vi har en dugnad på våren og en på høsten. Uten dette kan vi ikke drive klubb.

Nils og Zoran skal lage stolper til permanent slangefeste i løpet av neste uke, i håp om at det da blir lettere å vanne banene. To nye banekoster er også klare til våren.