mandag 19. august 2019

Kurs i høst på torsdager! 


Meld dere på kurs med trener Nick i høst! Det blir fire grupper fra kl 16-20 5 torsdager med oppstart 29.08. Påmelding til trener Nick Adrian Ulloa: nick@frognerparkenil.no. Skriv noen ord om tennisnivå så han kan dele inn i passende grupper. Pris er 1500 kr.