fredag 17. mars 2023

Innkalling til årsmøte 2023

 

Klubben kaller med dette inn til årsmøte lørdag 1. april kl. 13:00 ved klubbhuset til Fagerheimen.

I henhold til vedtektene har årsmøte følgende oppgaver:

1.     Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene

2.     Velge dirigent

3.     Velge protokollførere

4.     Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

5.     Godkjenne forretningsorden

6.     Godkjenne innkallingen

7.     Godkjenne sakslisten      

8.     Behandle idrettslagets årsberetning

9.    Behandle

a.     idrettslagets regnskap

b.     kontrollutvalgets beretning

10.  Behandle saker som fremgår av godkjent sakliste            

11.  Fastsette

a.     medlemskontingent på minst kr 50 for senior, junior, student, pensjonist og passiv

12.  Vedta idrettslagets budsjett

13.  Behandle idrettslagets organisasjonsplan

14.  Velge:

l  Styreleder (Nils Røhne ikke på valg)

l  Nestleder (Susanne T. Dale Nordbakke på valg)

l  Styremedlem (Carita Teien på valg)

l  Styremedlem (Simen Gudbrandsen på valg)

l  Styremedlem (Jonas Christensen på valg)

l  Varamedlem (Christer Mathisen på valg)

l  Varamedlem (Vegard Hokstad på valg)

 

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet.

Årsmelding, regnskap og saksliste blir lagt ut på nettsiden vår senest en uke før møtet.

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må sendes til styret senest to uker før møtet.

Mvh,

styret