fredag 29. januar 2016

Tenniskurs for barn sommeren 2016

Fagerheimen ønsker å arrangere to tenniskurs til sommeren. Et for barn i 3.-4. klasse og et for barn i 5.-6. klasse. Begge kursene vil gå over åtte uker med oppstart mandag 2. mai.

Klubben håper med dette å kunne gi noe tilbake til nærområdet rundt oss og da særlig til barna som er fremtiden, også for Fagerheimen Tennisklubb. For at flest mulig barn skal kunne delta har vi bestemt at 1/3 av plassene på hvert kurs kan være gratis. For betalende vil kursene koste kr. 1200 pr. deltager pr. kurs.

Last ned vedlegget for alle detaljer.

Hjelp oss gjerne å rekruttere barn til kursene ved å dele på Facebook eller rett og slett fortelle om dette til alle som kunne være interessert.