søndag 17. august 2014

Ikke spill på våt bane!

Etter regnfall er det viktig at banene skånes da de er for fuktige for spill.

Bruk "tommelregelen" for å sjekke fuktigheten. 


Annet: To nye banekoster er bestilt.