søndag 8. juni 2014

Gode spilleforhold!

Banene er nå bedre enn på flere år takket være enorm dugnadsinnsats fra en mindre gruppe. Mange kilo grus er blitt spadd og flyttet rundt på alle tre banene de siste tre årene.

Styret takker alle som har bidratt til dette!

Banestatus 08. juni:
Bane 1 - ok  (Løs doublelinje. Forsøkes utbedret mandag)
Bane 2 - ok  (Vannslangen her er nå i orden! Takk til Zoran!)
Bane 3 - ok 

Vi minner om obligatorisk kosting, vanning og påbudt bruk av tennissko på grusbanene.

Det er ikke lov å ha med ikke-medlemmer på banene for spill. Da henviser vi evt. til spill på bane 4. Eller helst få de inn som medlemmer!

Styret takker for all hjelp og gode tilbakemeldinger.
Godt spill i sommersola!

Mvh, Styret