torsdag 24. april 2014

Bane 2 stenges inntil videre pga. løs grus

Bane 2 ble i fjor høvlet ned for å bedre dreneringen på banen. Pga. dette måtte banen bygges litt ekstra opp igjen i vår og det viser seg nå at vi trenger mer jobbing før den er klar for spill.

Vi tror arbeidet vil være ferdig i løpet av neste uke.

Mvh
Styret