lørdag 18. mai 2013

Åpning av bane 3 søndag 1. pinsedag. Ny forsinkelse for bane 1 og 2.

Bane 3 er klar for spill! Åpningen av bane 1 og 2 er ytterligere forsinket.

En person fra styret vil være på banene fra 13-14 i morgen, første pinsedag, for å aktivere brukere i bookingsystemet og dele ut nøkkelkort til banene. Vel møtt for de som allerede har ventet lenge på åpne baner!

Styret beklager nok en gang altfor sen sesonåpning. Det er flere grunner til forsinkelsen. Først og fremst har det oppstått to vannlekkasjer i parken utenfor banene. Kommunen måtte skru av vannet for å reparere lekkasjene. Noe som førte til full stopp i klargjøringen da vannet samtidig ble stengt på banene.

I tillegg er vi ikke fornøyd med klargjøringen av bane 1 og 2. Toppgrusen på de to øverste banene er altfor løs og etter nærmere inspeksjon må styret konkludere med en utsettelse. Å spille på banene slik de er nå vil bare ødelegge for resten av sesongen.

Det grunnleggende arbeidet på banene var det imidlertid ingenting å si på. Vi håper derfor at Asport kommer tilbake for å gjøre jobben ferdig tirsdag etter pinse og at banene er klare i løpet av en dag eller to etter dette.

Hold ut tennisfans!

Mvh
Styret