fredag 26. mars 2010

Årsmøte i Fagerheimen tennisklubb:
Sted: Shamrock v/Dælenengenbanen
Tid: Kl. 17
Dato: Fredag 9. april 2010
Frist, forslag: 6. april

Foruten vanlig årsmøtesaker, vil følgende bli tatt opp:
1. Hvem tar kontakt med A-tennis om klargjøring av baner, uke 17?
2. Sette på vannet og bestille container til fredag 23. april. Hvem ringer kommunen?
3. Eileens vedlikeholdsforslag (og økn. av kontingent).
4. Kolonihagens "spleiselag" på vedlikeholdskostnad er.


Dugnadshelg:
Fredag 23. april kl 17. Lørdag 24. april kl. 12. Ev. søndag 25. april kl. 12.Styret