Bli medlem


Følg stegene 1-4 nedenfor for å bli medlem i Fagerheimen Tennisklubb (FTK)

1) Registrèr deg som medlem
Nye medlemmer må opprette en brukerkonto til bookingsystemet for banene.
Dette gjøres her: http://booking.fagerheimen.tk/bruker_ny.asp
Ved å melde deg inn samtykker du til at FTK innhenter og oppbevarer dine kontaktopplysninger, samt fødselsdato av hensyn til rapportering til NIF. På slutten av hvert år blir brukere som ikke har vært aktive i inneværende år slettet. 
Eksisterende medlemmer bruker samme konto neste år, og må ikke registrere på nytt.
Bookingfunksjonen aktiveres i steg 4 nedenfor (og dette gjelder hvert år, også for medlemmer fra tidligere år).

2) Betal medlemskap sommersesongen 2020 - pga sen sesongstart blir det lik pris for alle medlemstyper i 2020.

 Familie * 2100.-
 Senior  1250.-
 Student **  1250,- 
 Junior (<19 år)   1250.-
 Pensjonist   1250.-
 Passiv ***    200,-

Alle som spiller på grusbanene skal være medlem.

I medlemskapet inngår avgift til Norges Tennisforbund kr. 180.-
Kontonummer for betaling av medlemskap: 0530 26 66824
Mottaker adresse: Fagerheimen Tennisklubb v/kasserer Carita Teien
Merk betaling: Medlemskapets navn + medlemmets navn

3) Lær banereglene
Her finner du viktig informasjon om vedlikehold av grusbanene. Alle medlemmer skal utføre dette før/etter spill.

4) Hent nøkkel til baner og klubbhus
Medlemskapet aktiveres manuelt av et styremedlem når du henter nøkkelen ved klubbhuset.
Dette deles ut etter åpning av banene - Se her for info om utdeling av nøkkel.
Fra 2020 får vi nytt låssystem. Nøkler som deles ut fra 2020 vil kunne gjenbrukes årene som kommer. Tapt nøkkel erstattes mot gebyr.
Nøkkel deles ut mot fremvisning av betalt medlemskap og registrert bruker i bookingsystemet (se pkt. 2).

5) Nå kan du fritt spille tennis!
Vær obs på at kurs, sosial tirsdagstennis for alle, samt lagkamper og klubbmesterskap gjør beslag på noe banetid gjennom sesongen.

6) Bli med i facebook-gruppen
Klikk her for å bli med.

*   Familiemedlemskap omfatter to voksne -oppført med samme bostedsadresse, i tillegg til evt. barn. En familie kan ha to brukere i bookingsystemet, og disponere to nøkler. Medlemsprisen inkluderer her 2 x nøkkelvgift.

**  Studenter viser studentbevis og semesterkort ved henting av nøkkel (ikke nødvendig i 2020).

*** Passive medlemmer støtter klubben uten å spille. Ingen avgift inkludert.