Finn medspiller

Tennis er morsomst når man spiller med noen rundt ens eget nivå. Her håper vi det blir lett å finne nye medspillere!


Nybegynnere - trener balanse og sikkerhet.

Monica Hanssen - 94 85 80 59
Stine Vestmo - 41 84 08 03
Johannes Hafsahl - 410 47 589

Noe øvede spillere - holder ballen i spill sammen og utforsker retningskontroll.
Susanne Nordbakke - 93 22 39 88
Katrine Skjelsvik - 41 14 11 47
Tine Hvidsten - 41 43 71 90
Elisa Garcia - 45 12 34 27
Marianne Steinberg - 47 63 20 25
Pak San Li - 98 00 07 05
Helge Skaarseth - 99 28 98 94
Nikolai Andersen - 92 66 00 21
Hans Stubberud - 48 20 79 90
Jørgen Eidem - 92 60 04 28
Thore Haugstad - 453 72 656
Eric Bjørklund - 94817753
Christian Wike - 45864644 
Kristian Magnusson - 4654347
Nicolas Helgesson - 93099275  
Jorge Ruiz Fernandez - 94249706 (medium+ spiller)
Oliver Rex - 90996448
Tobias Guldhaug Reinli - 95215035
Damian Lopata - 45865107
Egil Halmøy - 400 45 605 (spiller gjerne på dagtid)

Øvede spillere - kontrollerer spin og retning. Spiller taktisk. Bredere slagregister.
Hans Christian Lillehagen - 91 32 62 72
Martin Eian Faugstad - 45 23 05 00
Antonio Galindo - 45 28 14 95
Petter Reed - 95 93 95 34
Anders Eklund Karlsen - 91 64 94 51
Harald Reyes - 40 06 72 06
Luan Hoang - 99 27 01 96
Phuc N. Huynh - 90 97 08 22
Tor Sigurd Undheim - 90157229
Richard Duursema - 40748148
Jonas Als Christensen - 41219975


Ønsker du å stå på en liste, send en melding med skjemaet i menymargen - og gi en uformell nivågradering. Dette kan lett endres senere om man merker at man havner litt feil eller har utvikling.

Facebooksiden kan også brukes til å høre om noen vil spille på kort varsel f.eks.
Ønsker dere å legge ut resultater fra evt. kampspill kan det gjøres nederst her på siden dersom noen melder inn dette.

Tilbakemelding og forslag til evt. bedre organisering for dere brukere mottas med takk.
Gi beskjed dersom noen ikke lengre er aktive på listene.