Historie

Fagerheimen Tennisklubb ble stiftet 27. november 1927.
Navnet har klubben fra løkkegården Fagerheim som lå like sør for dagens Ring 2. 


Torshovdalen
Tennisbanene ligger i den nedre del av Torshovdalen, et område som var planlagt bebygget frem til 1934. Men i mellomkrigstiden steg sport og friluftsliv i popularitet, og Oslos byplanleggere innførte store grøntarealer i byen, til glede for innbyggerne. Torshovdalen regnes som en av Harald Hals "grønne fingre" i Oslo, men også bygartner Marius Røhne skal trolig ha en stor del av æren for at Torshovdalen forble ubebygd.

Men hvor spilte Fagerheimens medlemmer tennis i 1927? 
Kart og flyfoto viser at det ikke lå tennisbaner her i 1937. Der hvor vårt klubbhus ligger i dag lå imidlertid "Rodeløkken Friluftsbad" som ble oppført i 1913, kjent i byen for sitt iskalde vann. 10 år senere er tennisbanene anlagt, som vi kan se på flyfoto av 1947. Det er et lite mysterium.

Fagerheimen Tennisklubb fortsetter å dyrke idealene fra mellomkrigstidens idealer om "en sunn sjel i et sunt legme".